2020

Vi tar fram en handfast plan för en omstart av Sverige

2020-04-28 Dagens Nyheter m.fl.

Lars Calmfors, IFN, och Åsa Hansson, Lunds universitet och affilierad till IFN, ingår i den nya Omstartskommissionen. Idag skriver de i Dagens Nyheter om hur arbetet är tänkt att bedrivas.

Omstartskommissionen är ett initiativ av Stockholms Handelskammare. De vill bidra med en plan för hur Sverige kan starta om efter coronakrisen.

"Det är /.../ fullt möjligt att tänka strategiskt och systematiskt även i brinnande kris. Omstartskommissionen hoppas kunna bidra till fokus, analys och konkreta policyförslag för att stödja Sveriges långsiktiga inriktning. Vi kommer att under våren och sommaren anordna seminarier och hearings om vårt arbete, delrapporter ska läggas fram – och när budgetarbetet börjar och Riksdagen öppnar, vill vi kunna bidra med en rejäl och handfast plan för hur vi omstartar Sverige."

Läs mer

Läs även notiser i fplus, Omni, Realtid, Dagens Opinion, Placera, Dagens Juridik

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se