2020

Pandemin visar på svagheter med produktion utomlands

2020-04-29 P1-morgon, Sveriges Radio

Magnus Henrekson, IFN, medverkade i ett samtal i P1-morgon, Sveriges Radio.

Samtalet belyste svagheterna med att lägga produktion utomlands. Magnus Henrekson tror att vi som en följd av coronakrisen kommer att se att allt fler företag väljer att flytta produktionen till sina hemländer eller sina närområden, åtminstone den närmaste tiden.

Läs mer och hör samtalet här

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se