2020

Framförallt unga kvinnor som varslats

2020-05-04 Svenska Dagbladet

Malin Gardberg, IFN, intervjuas av Svenska Dagbladet om Arbetsförmedlingens scenario där man räknar med en arbetslöshet på 14 procent i september som en följd av coronapandemin.

Efter att ha betonat att Svergie inte är en isolerad ö i krisen utan är beroende av vad som sker i omvärlden, svarar hon på frågan om hur länge varseltalen kommer att liga på de nuvarande nivåerna:

– Det beror på hur länge man i Sverige kommer att ha företag nedstängda på grund av den här krisen men också hur länge företag, framförallt i Europa och Sydeuropa, kommer att ha produktionen nedstängd på grund av krisen, säger Malin Gardberg.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se