2020

Hur effektiva är krispaketen till företagen – egentligen?

2020-05-06 P1-morgon Sveriges Radio

Anders Kärnä, IFN och Örebro Universitet, medverkade i ett samtal i P1-morgon om hur effektiva krispaketen till företagen är.

Det är viktigt att se till att stödåtgärderna blir tillfälliga och inte permanenta, sa Anders Kärnä som också betonade vikten av att se till att företag inte kan fuska.

Läs mer och hör samtalet här

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se