2020

Lars Calmfors: Partierna går i samma fälla som när de tystnade i invandringsdebatten

2020-05-06 Dagens Nyheter

Lars Calmfors, IFN, skriver en krönika på ledarsidan i Dagens Nyheter:

"Sverige har valt en egen strategi för coronabekämpningen. Samtidigt har vi fått mer smittspridning och fler dödsfall än grannländerna. Trots en polariserad debatt bland forskare och opinionsbildare har den politiska uppslutningen bakom strategin varit total. Opinionsundersökningar visar på ett stort förtroende bland medborgarna för både regeringens och Folkhälsomyndighetens agerande. Det finns skäl att reflektera över allt detta."

Lars Calmfors anser att regeringen bör tillsätta en kommission med oberoende forskare för att få en mer transparent värdering av olika sätt att hantera coronapandemin framöver.

Läs mer

Läs även en debattartikel som referar till krönikan

Läs även kommentar i Aftonbladet

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se