2020

Digital vård växer i kris – men vad gör regeringen?

2020-05-07 Svenska Dagbladet

Mårten Blix, IFN, skriver en gästledare i Svenska Dagbladet om bristen på användningen av digitala redskap  under coronakrisen.

"Digitala verktyg borde även få en större roll att häjlpa oss ur krisen. Grunden är förstås att befolkningen måste testas brett och ofta."

Läs mer

Läs även notis i Fplus

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se