2020

Johanna Möllerström: Vi är inte alla lika inför coronaviruset

2020-05-16 Svenska Dagbladet

Johanna Möllerström, affilierad till IFN, skriver i en kolumn på Svenska Dagbladets ledarsida om hur coronaviruset slår ojämlikt.

Ojämlikheten har flera aspekter och Johanna Möllerström fokuserar främst på hur pandemin tycks slå mot kvinnorna hårdare än mot männen rent ekonomiskt:

"Från den akademiska världen finns det redan studier som visar hur förödande detta är för kvinnorna. Till exempel har produktionen av nya forskningsartiklar sedan USA stängde ner i mars analyserats. Män har under den tiden färdigställt lika många artiklar som under samma period förra året, medan antalet nya artiklar från kvinnor har sjunkit signifikant.

Covid-19 har helt enkelt försatt mammorna i en situation där de istället för att skriva ner sina banbrytande forskningsresultat ägnar dagarna åt att försöka förhindra att barnen river huset. En lovvärd och nödvändig insats, naturligtvis, men till priset av en kraftigt ökad ojämlikhet mellan könen."

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se