2020

De liberala reformerna var noga genomtänkta – förutom skolpengen

2020-05-19 Dagens Nyheter

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, skriver  en kolumn på ledarsidan i Dagens Nyheter.

Han hänvisar till forskning av honom själv och Gissur Erlingsson där reformer som liberaliserade Sverige under 1980-och 90-talen studerades. Enligt forskningen kunde nästan alla reformer kopplas till ett omfattande utredningsarbete, skriver Andreas Bergh.  Men skolpengens införande följde inte mönstret. Förutsättningarna för en likvärdig skola ändrades och incitament för betygsinflation skapades. Andreas Bergh är därför positiv till Björn Åstrands utredning om ökad likvärdighet i skolan:

"Den utreder inte alla aspekter av skolpengen, och den hade idealiskt genomförts för länge sedan, men den är gediget genomförd och har tagit hjälp av forkare som kan frågorna som utredningen berör. Dess förslag är konkreta och fullt genomförbara även på ganska kort sikt."

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se