2020

Expressen: Sveriges PISA-placering håller inte streck - Utbildningsstyrelsen: Finland har följt reglerna

2020-06-03 Svenska Yle

Magnus Henrekson, IFN, omnämns i Svenska Yles artikel om Expressens granskning av de svenska Pisa-resultaten.

Expressen skriver att utlandsfödda elever och elever med svaga språkkunskaper har exkluderats från att göra Pisa-testet. Det bryter mot OECD:s regler.

"Enligt tidningens beräkningar skulle de svenska resultaten i läsförståelse vara minst mellan 5 och 13 poäng lägre om Sverige hade följt OECD:s regelverk. 13 poäng mindre betyder att Sveriges PISA- placering sjunker med över tio placeringar i den internationella rankingen.

- Det här är oerhört allvarligt, förklarar Magnus Henrekson professor vid Institutet för Näringslivsforskning för Expressen.

För enligt Henrekson används Pisa resultaten som ett mått på hur den svenska skolan står sig i jämförelse med andra länder och hur den utvecklas över tid."

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se