2020

Förslag om gemensam minimilön i Europa

2020-06-03 Studio Ett, Sveriges Radio

Per Skedinger, IFN, intervjuas av Studio Ett i Sveriges Radio om EU-kommissionens förslag om gemensamma minimilöner.

Under onsdagen presenterade EU-kommissionen remissvar på förslaget att införa gemensamma minimilöner i Europa, nåpgot som Per Skedinger utrett åt EU-kommissionens organ för sysselsättning och social innovation ( EaSI).

Han anser att EU-gemensamma lagstadgade minimilöner inte är rätt väg att gå.

Läs mer och hör intervjun här

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se