2020

Politiserad välvilja hör inte hemma i forskning

2020-06-03 Uppsala Nya Tidning

Magnus Henrekson och Johan Wennström, IFN, omnämns i en ledare i Uppsala Nya Tidning som tar upp Expressens granskning av de svenska Pisa-resultaten.

Redan när resultaten blev offentliga, fanns det skäl att ifrågasätta om de stämde, skriver UNT:

"Sverige hade nämligen den högsta uteslutningsgraden av samtliga OECD-länder, 11,1 procent av eleverna behövde inte skriva provet. Det antogs bero på den höga flyktinginvandringen, nyanlända ska väljas bort på grund av bristande språkkunskaper. Men samtidigt deltog 99 procent av de tyska eleverna i Pisa-mätningen. Forskarna Magnus Henrekson och Johan Wennström skrev om detta i tidskriften Kvartal (17/12 2019)."

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se