2020

Skolverkets GD: Inga skäl ifrågasätta vår studie

2020-06-03 Expressen

Magnus Henrekson, IFN, har medverkat i Expressens granskning om Sveriges Pisa-resultat.  Utbildningsminister Anna Ekström (S) begär att OECD ska göra en ny granskning av resultatet, men Skolverkets generaldirektör ser inte att det finns anledning att tvivla på de resultat som rapporterats in. Enligt Expressen exkluderades en stor mängd utlandsfödda elever. Fler elever än vad det finns nyanlända exkluderades från att skriva provet.

"Statistik från Migrationsverket, Skolverket och SCB visar man maximalt fick undanta 1,9 procent av Sveriges 15-åringar från att delta i PISA 2018 för att de var nyanlända. Ändå plockades av allt att döma över sju procent bort på denna grund. Expressens beräkningar har analyserats och granskats av professor i nationalekonomi Magnus Henrekson."

Läs mer

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se