2020

Lär av Södertälje – satsa på att lyfta problemskolorna

2020-06-06 Expressen

Magnus Henrekson, IFN, blir omnämnd i Anna Dahlbergs ledare i Expressen. Hon skriver om satsningar på skolor med sämre resultat och hänvisar till Expressens granskning av Sveriges Pisa-resultat, en granskning där Magnus Henrekson medverkade:

"Enligt Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi, befinner sig drygt en tredjedel av alla 15-åringar i Sverige på den lägsta nivån vad gäller läsfärdighet. Det går inte att gallra bort den verkligheten i längden."

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se