2020

Lägre skatter främjar sysselsättning

2020-06-12 Dagens Industri

Magnus Henrekson, vd IFN, skriver i en debattartikel i Dagens Industri att lägre skatter främjar sysselsättning:

Efter en obefintlig jobbtillväxt i den privata sektorn under den andra halvan av 1900-talet, var läget i början av 2020 helt annat. Enligt Magnus Henrekson är det mest närliggande hypotesen för trendbrottet att fråga sig om det kan ha något att göra med lönsamheten i att äga och driva företag och anställa människor.

Läs mer

Läs även notis i fplus

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se