2020

Längre terminer ger resultat senare i livet

2020-06-17 Skolvärlden

Therese Nilsson, IFN och Lunds universitet,  intervjuas av Skolvärlden om sin forskning om hur skolreformer som ledde till längre terminer på 1930-och 40-talen resulterade i högre löner och bättre pension.

Therese Nilsson och hennes medförfattare Martin Fischer och Martin Karlsson menar att det också idag är viktigt att ge extra undervisningstid i ett tidigt skede i skolgången:

– Nära var sjätte elev går idag ut nian utan att ha gymnasiebehörighet. Vi vet idag att investeringen tid är svår att kompensera för i efterhand. Om du redan hamnat efter är det svårt att hämta upp kunskap sent under högstadiet. Så varför kommer lovskolan in så sent som i åttan och nian? Ligger du efter då kommer du kanske in på gymnasiet, men därifrån höjer du dig inte speciellt mycket, resonerar Therese Nilsson.


Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se