2020

Vad gör vi åt att skolor väljer bort vissa barn?

2020-06-17 Aftonbladet

Mats Hammarstedts IFN-forskning refereras till i en debattartikel i Aftonbladet skriven av Fredrik Malmberg, generaldirektör Specialpedagogiska skolmyndigheten

"Skolor vill inte ta emot elever med diagnoser eller inlärningssvårigheter, larmar rektorer som ombeds lämna referenser på elever som ska byta skola.

En forskningsstudie från Institutet för näringslivsforskning visar att både fristående och kommunala grundskolor väljer bort barn med diagnoser. Det är helt oacceptabelt. Det är barnen som väljer skola, inte skolan som väljer barn."

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se