2020

Utdelningsförbudet skadar företagandet

2020-06-25 Dagens Industri

Magnus Henrekson, IFN, omnämns i en debattartikel av Anders Börjesson och Malin Nordsjö publicerad i Dagens Industri.

Den privata sektorn måste stå för skatteintäkterna för att försörja offentliga sektorn och ge resurser till välfärd och omsorg, skriver debattörerna, men påpekar att det inte är något som kan tas för givet:

" Vi påmindes om detta när vi läste Magnus Henreksons viktiga påpekande i lördagens Di att det under perioden 1950–1990 inte skapades några nya jobb i den privata sektorn. Den utvecklingen var inte hållbar."

Läs mer

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se