2020

”LO har rätt om 3:12-reglerna”

2020-06-28 Svenska Dagbladet

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, Marin Andersson, affilierad till IFN och Åsa Hansson, affilierad till IFN, är tre av fyra forskare som skriver om skattepolitik i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Reglerna i kapitalbeskattningen används i allt högre utsträckning av höginkomsttagare som skatteplanerar för att kringgå den höga skatten på arbete, skriver de.

"Det politiska målet att ha skatter på ungefär dagens nivå med tydlig progressivitet kan uppnås betydligt effektivare än i dag. Bättre än att ensidigt avskaffa eller skärpa 3:12-reglerna är att reformera flera delar av skattesystemet samtidigt i syfte att minska möjligheterna till skatteplanering och i stället gynna produktivt entreprenörskap, risktagande och utbildning. Förslag värda att överväga i en sådan reform är personaloptioner, sänkt eller avskaffad statlig inkomstskatt, höjt grundavdrag, ökad fastighetsskatt och enhetlig moms. Den viktiga lärdomen från historien är att regler som på pappret ser ut att ha en skarp fördelningsprofil kan genom skatteplanering förr eller senare urvattnas."

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se