2020

Lars Calmfors: Stora behov av att reformera arbetslöshetsförsäkringen

2020-06-30 Dagens Nyheter

Lars Calmfors, IFN, skriver om arbetslöshetsförsäkringen  i en kolumn på ledarsidan i Dagens Nyheter.

Han är positiv till mycket som föreslås i den nya utredningen om arbetslöshetsförsäkringen, men är kritisk till att frågan om en konjunkturberoende arbetslöshetsförsäkring har avfärdats:

"Det har varit svårt att få upp en konjunkturberoende arbetslöshetsförsäkring på agendan. Frågan har inte passat in i den traditionella svenska debatten.

Fast under coronakrisen har arbetslöshetsersättningen ändå tillfälligt höjts. Det är bra. Men eftersom principen om konjunkturanpassning aldrig etablerats blir det svårt att återgå till mindre generösa villkor efter krisen. Facken lär göra motstånd. Det kan bidra till att låsa fast arbetslösheten på en hög nivå. Risken är särskilt stor om krisen innebär en kraftig strukturomvandling av ekonomin. Skälet är att den effektiva ersättningsgraden – arbetslöshetsersättningen i förhållande till den lön en arbetslös inledningsvis kan få på ett nytt jobb (som kan kräva upplärning) – då kan antas öka. "

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se