2020

Anderssons supergrupp oenig om svensk strategi

2020-07-31 Svenska Dagbladet

Daniel Waldenström, IFN, intervjuas i Svenska Dagbladet om den grupp av rådgivande ekonomer som ska arbeta tillsammans med finansminister Magdalena Andersson som han är medlem i. Även Lars Calmfors, IFN, medverkar i gruppen och omnämns i artikeln.

"Professor Lars Calmfors är en skarp kritiker av den svenska coronastrategin, och tycker att lockdown hade varit ett bra alternativ"

Enligt SvD är flera i gruppen kritiska mot regeringens hantering av coronakrisen och har olika syn på hur den framgent bör hanteras. Ett sätt är att stimulera ekonomin genom ett förslag lanserat av Roger Svensson, IFN:

"Daniel Waldenström pekar på behovet av att stimulera konsumtionen, och nämner ett förslag om Gesell-pengar från ekonomkollegan Roger Svensson. Det handlar om att skapa en tillfällig valuta, och dela ut en summa till medborgarna. Det speciella med att valutan snabbt avtar i värde, vilket gör att det inte går att spara pengarna – om de inte konsumeras blir de värdelösa."

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se