2020

Studie: Betyg väger tyngre än kunskap efter reformen

2020-08-04 Omni

Omni skriver om Johan Wennströms, IFN, studie om det fria skolvalet.

"Vid genomförandet av friskolereformen i början på 90-talet fanns ett antagande från den moderatledda regeringen, med utbildningsminister Beatrice Ask i spetsen, om att konkurrens skulle leda till en bättre kvalitet på utbildningen i samtliga skolor. Sedan dess har elevernas betyg visserligen blivit markant bättre men det finns anledning att tro att deras kunskap inte har förbättrats. Det skriver statsvetaren Johan Wennström, verksam vid Institutet för Näringslivsforskning, i en rapport.

”Bevisen för betygsinflation är ganska starka och faktum är att det kan ha orsakats av konkurrensen skolor emellan”, skriver han och trycker framförallt på att problemet är bristfällig reglering på grund av en övertro till marknaden. "

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se