2020

Dalarna vet hur viktigt det är att exporten får upp farten igen

2020-08-07 Dalarnas Tidningar, Avesta Tidning

Lars Calmfors, IFN och Stockholms universitet, omnämns i en ledare i Dalarnas Tidningar. Författaren hänvisar till en intervju med Calmfors i Dagens Industri:

"Nationalekonomiprofessorn Lars Calmfors, som sitter i finansminister Magdalena Andersson expertgrupp inför ekonomins återhämtning, menar att det är ytterst viktigt att man så fort som möjligt ändrar riktningen på coronastöd för att i högre grad främja sysselsättning istället för inaktivitet (Dagens Industri 200804)."

Läs mer ( bakom betalvägg)

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se