2020

Eva Forslund: Arbetslöshet kan bli den mest långvariga coronaeffekten

2020-08-07 Bohuslänningen

Lars Calmfors, IFN, omnämns i en ledare i Bohuslänningen. Det handlar om Sveriges BNP-fall på 8,6% för andra kvartalet och hur Sverige bör agera för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronakrisen:

"Nationalekonomiprofessorn Lars Calmfors, som sitter i finansminister Magdalena Andersson expertgrupp inför ekonomins återhämtning, menar att det är ytterst viktigt att man så fort som möjligt ändrar riktningen på coronastöd för att i högre grad främja sysselsättning istället för inaktivitet (Dagens Industri 4/8). Han har också tips på vad som behöver göras för att förhindra arbetslösheten långsiktigt: en ny skattereform, lägre minimilöner och uppluckrat anställningsskydd."

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se