2020

2020-08-10 Fritt skolval kräver granskning

2020-08-10 Nya Kristinehamns-Posten, Corren, Västerviks-Tidningen

Johan Wennströms, IFN, forskning refereras till i en ledare i Corren, Nya Kristinehamns-Posten och Västerviks.Tidnignen:

"Trots goda intentioner har utformningen av det fria skolvalet lett till betygsinflation och sämre faktiska kunskaper. Lösningen är dock inte att avskaffa friskolor utan att införa ordentlig granskning och uppvärdera ett bildningsideal.

Resultaten kommer från en nyutgiven rapport från Institutet för näringslivsforskning. Författaren, statsvetaren Johan Wennström, konstaterar att både friskolor och kommunala skolor framför allt konkurrerar om elever genom höga betyg eller förmåner såsom gratis körlektioner. Detta går tvärtemot Bildtregeringens, som införde systemet, förhoppningar om att det fria skolvalet skulle driva på faktiska kunskapshöjningar hos eleverna."

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se