2020

Språktester – mellan vetenskap och politik

2020-08-11 Kvartal

Lars Calmfors, IFN, och Stockholms universitet, omnämns i en essä i Kvartal som handlar om invandrares språkkunskaper och poilitiska krav på språktester:

"I samband med att januariavtalet presenterades, uttryckte forskarna Maria Rydell och Tommaso Milani oro över språktestförslaget med hänvisning till att vissa svaga grupper skulle exkluderas av en sådan reform.2 Norska språkforskare har även medverkat i svenska medier och påtalat att ”språkkrav inte leder till integration”.3

Men vad menas här med integration? De norska forskarna hänvisar till antal beviljade medborgarskap, vilket inte förstås går att likställa med hur ekonomiskt, socialt eller kulturellt integrerade individerna är. Dessa forskare är dock inte ensamma om denna syn på vad integration är; det har under lång tid funnits en uppfattning om att man genom att bevilja medborgarskap också bidrar till integration.

I fallet Sverige verkar det knappast ha fungerat, eftersom ”integrationsproblemen i Sverige sticker ut i nordisk jämförelse”, enligt nationalekonomen Lars Calmfors.4 Här bör direkt noteras att Calmfors använder sig av arbetsmarknadsintegration som definition av integration, vilket inte är samma definition som brukas av de norska språkforskarna."

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se