2020

Låt inte prestige hindra en omprövning av coronastrategin

2020-08-12 Dagens Nyheter

Lars Calmfors,IFN och Stockholms universitet, och Göran K. Hansson, skriver om Sveriges coronastrategi i Dagens Nyheter:

"Inledningen av hösten kan vara avgörande för coronapandemins fortsatta utveckling i landet. Det behövs ett rejält omtag för den fortsatta smittbekämpningsstrategin så att smittspridningen hålls nere i väntan på både bättre behandlingsmetoder och vaccin."

Läs mer

Läs även notis på Fplus

Läs även notis på Omni

Läs replik här

Läs slutreplik här

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se