2020

Birgitta Forsberg: Ett hopkok – präglat av oenighet

2020-08-17 Svenska Dagbladet

Assar Lindbeck, IFN, och Lars Calmfors, IFN, omnämns i Birgitta Forsbergs analys av Omstartskommissionen i Svenska Dagbladet.

Hon tycker att tanken leds till Assar Lindbecks kommission på 90-talet, men att tanken leder fel.

"I Handelskammarens omstartskommission finns bara en person, Lars Calmfors, som även ingår i finansminister Magdalena Anderssons (S) referensgrupp med sex forskare inom nationalekonomi. Hon tillsatte den i juni på grund av pandemin och ska ha regelbundna möten med den under året."

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se