2020

Omstartskommissionen vill ändra kapitalskatten

2020-08-17 Realtid

Lars Calmfors, IFN, och Åsa Hansson, Lunds universitet och affilierad till IFN, omnämns i en artikel om Omstartskommissionen i Realtid.

"Professor Lars Calmfors vill se ytterligare höjningar av statsbidragen till kommuner och regioner av anslagen till testning och smittspårning. Företagen bör också få investeringsavdrag eller hjälp med snabbare avskrivningar. Han vill också se en tydlig plan för hur den statliga skuldkvoten ska minskas.

Nationalekonomen Åsa Hansson anser att skatten på arbete måste sänkas."

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se