2020

Hellre omstart än återgång

2020-08-18 Smålandsposten

Lars Calmfors, IFN, omnämns i en ledare i Smålandsposten. Omstartskommissionens arbete tas upp som ett exempel på hur privatfinansierade utredningar får större betydelse.

"Rapporten är författad av namnkunniga svenska forskare som Finanspolitiska rådets förre ordförande Lars Calmfors. De har arbetat självständigt, ungefär som statliga utredare. Just ordet kommission är valt för att föra tankarna till en utredning av statlig dignitet."

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se