2020

Svenska modellen kan köras över

2020-08-25 Lag&Avtal

Per Skedinger, IFN, intervjuas av Lag&Avtal  om minimilöner på EU-nivå.

"Per Skedinger varnar i sin rapport att regleringen av minimilöner på EU-nivå kan användas för protektionist iska syften och till exempel vara ett sätt att minska lönekonkurrensen från nya medlemsstater i Östeuropa."

Läs mer ( bakom betalvägg)

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se