2020

Migrationen påverkar kronan

2020-08-26 Svenska Dagbladet

Lars Oxeleheim, IFN, skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet att migrationen påverkar kronan.

"Det senaste året har många experter ställt sig frågande till den svenska kronans utveckling. Så sent som i början av mars kallades den svenska kronan för skvalp- och skräpvaluta. Nu efter att pandemin slagit till med full kraft debatterar experterna i stället vad det kan vara som fått kronan att stå så stark under krisen. Förklaringen till att experterna ställer sig frågande är att man inte beaktar inverkan av de pengar som invandrade svenskar sänder till anhöriga utomlands; de så kallade remitteringarna.

Allt talar för att den stora invandringen till Sverige under senare år gjort att remitteringarna vuxit i betydelse och börjat utgöra en betydande press på svenska kronan när dessa kronbelopp månatligen säljs mot främmande valutor. Styrkan som kronan nu uppvisar speglar sannolikt att pandemin lett till att remitteringarna tillfälligt upphört eller kraftigt minskat i storlek när migranterna inte längre klarar av att sända hem pengar."

Läs mer

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se