2020

Förstör inte det fria skolvalet

2020-08-27 Svenska Dagbladet

Mårten Blix, IFN, skriver om det fria skolvalet i en gästledare i Svenska Dagbladet.

Han anser att det faktum att information om elever vid friskolor kan likställas med en affärshemlighet förstör hela tanken med det fria skolvalet.

"Undanhållandet av information underminerar även kvalitetskonkurrensen mellan skolor. Detta gäller inte bara skolvalet utan även varje skolas möjlighet att observera och lära av andra skolors goda exempel."

Läs mer

Läs även notis i Fplus

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se