2020

Obs! Pengarna ska betalas tillbaka sen

2020-08-27 Kristianstadsbladet

Lars Calmfors, IFN och Stockholms universitet, omnämns i en ledare om höstbudgeten i Kristianstadsbladet:

"I maj varnade flera experter för att den offentliga bruttoskulden kommer att öka kraftigt de kommande två åren, från 35 till uppåt 60 procent (15/5). "Min gissning är att vi hamnar på ett underskott i offentlig sektor på 10 till 12 procent av BNP, ungefär lika mycket som 1993, alltså värsta året i vår 90-talskris", spådde nationalekonomen Lars Calmfors."

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se