2020

Niklas Ekdal: Assar Lindbeck – forskaren vi har att tacka för Sveriges stabilitet

2020-09-06 Dagens Nyheter

Assar Lindbeck, IFN, har gått bort. Niklas Ekdal tecknar hans betydelse i Dagens Nyheter:

" I nästan ett sekel var han en av landets skarpaste observatörer. Nu är han borta. Sverige har förlorat sin viktigaste ”gränsgångare” – som han kallade sig själv – mellan forskning och politik. I en tid när det politiska livet alltmer utspelas på sociala medier, med allt svagare koppling till den så kallade verkligheten, är det dubbelt sorgligt."

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se