2020

Forskarar: Eldre søsken bruker oftast stemmeretten

2020-09-08 Nordrenett.no, Aftenposten, ABC Nyheter, Nationen

Richard Öhrvall, affilierad till IFN, omnämns i norsk media, bland annat i Nordrenett och Aftenposten. De skriver om forskning som visar att platsen i syskonskaran är viktig för deltagande i val. Yngre syskon väljer oftare än äldre syskon att avstå från att rösta. Forskarna har tittat på deltagande i val i Sverige och Norge och kommer nu att undersöka andra aspekter av vad platsen i syskonskaran kan ha för påverkan på annnat politiskt engagemang:

"Statsviter Richard Öhrvall sier til P4 Östergötland at det bør undersøkes om plassen i søskenflokken også påvirker politisk deltakelse på andre måter. Blant annet vil forskerne finne ut om yngre søsken oftere deltar i demonstrasjoner og mer alternative forsøk på å påvirke politikk."

Läs mer i Nordrenett

Läs mer i Aftenposten

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se