2020

Till minne: Assar Lindbeck

2020-09-09

Magnus Henrekson, Henrik Horn och Lars Persson, samtliga IFN, skriver ett minnesord i Dagens Nyheter om Assar Lindbeck, IFN.

"Ett mått på Assar betydelse är att han behöver bara benämnas med förnamn för att alla med samhällsintresse ska veta vem som avses. Namnet stammar från det nordiska namnet Andswarur med betydelsen ”han som ger svar”. Om det är något som präglat Assars livsgärning så är det just att söka svaren på tidens viktigaste frågor och kommunicera sina svar både till kolleger och samhället.

Under sin tid vid IFN fortsatte Assar att arbeta med oförtruten energi. Befriad från administrativa plikter fokuserade han i första hand på att forska. Men Assar levde som han lärde och drog sig inte tillbaka från samhällsdebatten. Mellan 1995 och 2020 publicerade han 38 debattartiklar varav 31 i Dagens Nyheter. I en nyligen publicerad debattartikel i DN diskuterade Assar återigen en kontroversiell fråga – hur hantera kostnaderna för den stora invandringen?"

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se