2020

Låt inte myglet i Sigtuna stoppa företagskontakter

2020-09-11 Dagens Industri

Mårten Blix och Henrik Jordahl, IFN, omnämns i en ledare i Dagens Industri.

Texten handlar om korruption och osunda relationer mellan företag och kommuner.

"All form av korruption ska motas i grind. Men goda relationer är inte i sig ett problem. Dagens regler för offentlig upphandling skulle till och med kunna förbättras genom att tillåta ökad subjektivitet. 

Nationalekonomerna Mårten Blix och Henrik Jordahl skrev om detta på Di Debatt (18/11 2019). Skribenterna framhöll att det viktiga för att undvika ökad korruption vid offentlig upphandling är att de mjuka faktorerna dokumenteras ordenlitgt, och att externa revisorer granskar avtalen."

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se