2020

Flumskolan viktig förklaring till att gängkriminaliteten eskalerar

2020-09-12 Göteborgs-Posten

Magnus Henrekson, IFN, skriver en debattartikel i Göteborgs-Posten om hur den förändrade synen på vad kunskap är, har  minskat möjligheten för alla att ta sig vidare i livet oavsett socioekonomisk uppväxtmiljö:

"När skolan inte längre ser som sitt uppdrag att erbjuda varje elev möjlighet att förvärva de kunskaper som de mest inflytelserika vuxna har blir föräldrarnas socioekonomiska bakgrund viktigare. Eleverna måste då förlita sig på föräldrarnas förmåga att förmedla samhälleliga förväntningar och normer. Den nuvarande skolan är således en viktig förklaring till det nya klassamhälle som nu växer fram."

Läs mer

Läs även notis i fplus

Läs även replik

Läs även sammanfattning i Offentliga Affärer

Läs slutreplik här

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se