2020

Skolstatistik måste fram i ljuset

2020-09-14 Nya Wermlands-Tidningen

Johan Wennström, IFN, omnämns i en ledare i Nya Wermlands-Tidningen.

Texten handlar om den nya tolkningen av begreppet företagshemligheter som lett till att Skolverket inte längre tillhandahåller ett register över vilka skolor som finns i Sverige och att skolornas resultat inte längre får lämnas ut.

"Vilket betygssnitt en skola har, hur det förhåller sig till skolans elevers prestation på de nationella proven, hur stor andel behöriga lärare skolan har, vilken elevsammansättning skolan har och hur resultaten ser ut i förhållande till detta är aspekter som vi vill att elever och föräldrar skall ta hänsyn till när de gör sina skolval. Det är vad det fria skolvalet bör bygga på.

När dessa saker inte går att få veta återstår blott att locka elever med exempelvis datorer och körkortslektioner. Sådant som statsvetaren Johan Wennström har visat redan utgör ett alldeles för stort inslag när skolorna försöker locka eleverna till just sig."

Läs mer

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se