2020

Lars Calmfors: Så här borde Löfven formulera målen för sysselsättningspolitiken

2020-09-21 Dagens Nyheter

Lars Calmfors, IFN, skriver om målen för sysselsättningspolitiken i en kolumn på ledarsidan i Dagens Nyheter:

Han har nyligen utrett sysselsättningspolitiska mål i en ESO-rapport. 

"Jag föreslår två huvudmål för sysselsättningspolitiken:

• Ett mål för den faktiska sysselsättningsgraden för 20–68-åringar. 20-årsgränsen motiveras av att yngre personer bör gå i skolan, 68-årsgränsen av att lagen om anställningsskydd då slutar gälla.

• Ett mål för antalet arbetade timmar per person i befolkningen. Skälet för detta mål är att de offentliga finanserna beror mer på den totala arbetsvolymen i befolkningen än på hur många som är sysselsatta."

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se