2020

Sveket mot arbetslinjen

2020-09-22 Svenska Dagbladet

Lars Calmfors, IFN, omnämns i en ledare i Svenska Dagbladet.

Skribenten ser problem med att regeringen väljer att låta undantagsreglerna i A-kassan förlängas gälla i två år.

"Man kan diskutera hur mycket arbetslösheten kommer att öka och hur beräkningsmodeller viktar olika faktorer. Men att arbetslösheten blir högre när man viker från arbetslinjen vet vi också. Lars Calmfors konstaterade i DN i oktober att ”24 av 28 studier [visar] statistiskt säkerställda negativa effekter av högre ersättningsnivå på arbetslösas övergång till sysselsättning”. (23/10-19)"

Läs mer

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se