2020

Kunskapskulturen formar skolan

2020-09-30 Mariestads-Tidningen

Magnus Henrekson, IFN, omnämns i en ledare i Mariestads-Tidningen.

Den nya antologin Likvärdig skola samlar flera olika röster om den svenska skolans utveckling. Magnus Henrekson har skrivit ett kapitel om kunskapssynen:

"Sedan krävs också skickliga lärare som lär ut. Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi och ledamot i Svenska akademien, konstaterar i antologin att när elever själva ska söka kunskap hamnar de i en återvändsgränd: ”Man kan inte lyfta sig själv i håret.” När undervisningen ska utgå från elevernas egna intressen blir det som professorn i nationalekonomi Magnus Henrekson skriver i sitt kapitel, en skola som ”uppmuntrar eleverna att förbli vad de är snarare än att utvecklas”. "

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se