2020

"Inte enkelt att få enkla jobb för flyktinginvandrare"

2020-10-03 Dagens Nyheter, Omni, SR Ekot

Per Skedinger, IFN, och Mats Hammarstedt och Simon Ek, Linnéuniversitetet respektive Uppsala universitet och affilierade till IFN, skriver om sin nya SNS-rapport på DN Debatt, Dagens Nyheter.

Det behövs mer flexibla löner för enkla jobb, generösa utbilndingsmöjligheter och bättre kvalitet i sfi-utbildningen för att undvika att flyktingar fastnar i lågkvalificerade jobb, skriver de.

"Vi menar att de åtgärder vi föreslår skulle underlätta inträdet på arbetsmarknaden och öka sysselsättningen i de grupper av utrikes födda som har störst svårigheter att etablera sig i Sverige. Utmaningen ligger inte främst i att skapa karriärvägar för dessa personer, utan att över huvud taget få dem i varaktig sysselsättning.

Längre än så kommer man inte med enbart forskning – ansvaret för att förbättra integrationen ligger nu hos politiker samt hos arbetsmarknadens parter."

Läs mer

Läs även notis på Omni

Hör även inslag på Ekot, Sveriges Radio

Läs replik här

Läs ytterligare replik här

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se