2020

Martin Klepke: Integration sker genom utbildning, inte sänkta löner

2020-10-08 Arbetet

Per Skedinger, IFN, och Simon Ek och Mats Hammarstedt, affilierade till IFN, omnämns i en ledare i Arbetet.

De tre forskarna har nyligen presenterat en SNS-rapportt om enkla jobb och utbildning och hur dessa påverkar flyktinginvandrares möjligheter till arbete och integration. Arbetets Martin Klepke fäster stor vikt i sin ledare vid det som sades om behovet av utbildning.

"Mats Hammarstedtprofessor i nationalekonomi och en av de tre bakom rapporten, uttryckte sig så här under det SNS-seminarium där rapporten presenterades:

”Utbildningen blir central. Många måste bli anställningsbara, också för att de inte ska bli inlåsta i enkla jobb, för kompetensbristen är reell och allvarlig. Då måste folk kunna ta sig upp i jobbkarriären.”

 

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se