2020

Sverige behöver fler enkla jobb

2020-10-07 Bohuslänningen, Motala &Vadstena Tidning

Per Skedinger, IFN, och Simon Ek och Mats Hammarstedt, affilierade till IFN, omnämns i en ledare i Bohuslänningen och Motala&Vadstena Tidning:

"Precis som i många andra studier för Ek, Hammarstedt och Skedinger fram de enkla jobben som en viktig lösning på integrationsproblematiken. Logiken är enkel: eftersom många av de nyanlända är lågutbildade och har begränsade språkkunskaper behöver de hitta jobb med lägre kvalifikationskrav."

Läs mer

Läs även i Motala & Vadstena Tidning

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se