2020

Forskare: Lägre ingångslöner en nyckel ut ur krisen

2020-10-08 Arbetsmarknadsnytt

Per Skedinger, IFN, intervjuas av Arbetsmarknadsnytt om sin och Simon Ek, Uppsala universitet och affilierad till IFN och Mats Hammmarstedts, Linnéuniversitetet och affilierad till IFN, SNS-rapport om enkla jobb och bättre utbildning som ett sätt att få in fler flyktinginvandrare på arbetsmarknaden.

Forskarna ser att en flexbel lönesättning är ett sätt att se till att fler kan få jobb:

– En arbetsgivare med ambition att anställa nya medarbetare väger alltid personens färdigheter mot kostnaden. När vi analyserar vilka åtgärder som behövs för att få fler utomeuropeiska invandrare i arbete är en flexibel lönesättning, lägre minimilöner, en avgörande punkt. Men det är inte så populärt att hävda det. Å andra sidan strävar vi inte efter att bli populära, säger Per Skedinger.

Läs mer

Läs även notis i fplus

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se