2020

Inför ett system med markvärdesskatt

2020-10-08 Svenska Dagbladet

Özge Öner, IFN, skriver om markvärdesskatt i en ledarkrönika i Svenska Dagbladet.

Markskatt skulle kunna vara ett alternativ till den omdiskuterade fastgihetsskatten, skriver Özge Öner:

"I princip kan markskatt användas för att korrigera vår generations växande geografiska klyfta. Globalisering och tekniska innovationer har premierat storstadsregioner med högutbildad befolkning men har utplånat mindre industri- och jordbrukssamhällen. Den nya eliten, oavsett den enskildes skaparkraft, utgör i dag en urban aristokrati med ringa känsla av moraliskt ansvar för, och obetydlig koppling till, de som lämnats kvar utanför städerna. Det är de senare som nu rasar mot det politiska etablissemanget.

En stor del av motståndet mot fastighetsskatten handlar ytterst inte om själva skatten. Vi behöver en skattereform som balanserar avskaffandet av destruktiva skatter som inkomstskatten, med införandet av mindre dåliga skatter, såsom fastighets- eller markskatter. Därför behöver fokus vara på systemet, inte på enskilda förändringar."

Läs mer

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se