2020

Så attackerar Bryssel den svenska modellen

2020-10-09 Arbetsmarknadsnytt

Per Skedinger, IFN, intervjuas av Arbetsmarknadsnytt om EU:s förslag kring minimilöner:

"Kommissionen har sagt att den inte ska gå in och peta i nationella traditioner utan att parterna ska behålla sin autonomi, men mycket är fortfarande oklart. Även om den svenska modellen lämnas ifred idag är det inte självklart att det blir så i framtiden, poängterar Per Skedinger, forskare vid IFN och adjungerad professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet.

– Fortsätter den fackliga anslutningsgraden att sjunka urholkas legitimiteten i kollektivavtalssystemet och då ökar utrymmet för initiativ på lönebildningsområdet från EU."

Läs mer

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se