2020

Stoppa listningskaos i vården

2020-10-09 Dagens Industri

Mårten Blix, IFN, skriver i en debattartikel i Dagens Industri om behovet av en gemensam digital infrastruktur. Något som skulle ha gjort att konflikten kring bolaget Krys etablering av en fysisk mottagning och de oklarheter kring listning som uppstått kunde ha undvikits:

"Krocken mellan digital och fysisk vård som nu utspelas framför öppen ridå hade kunnat mildras – eller helt undvikas – om det hade funnits en fungerande digital infrastruktur i sjukvården. Med en gemensam digital infrastruktur som binder samman alla vårdgivare med enhetliga standarder krymper skillnaderna mellan små och stora aktörer. Mindre vårdgivare kan inte heller förväntas ha kunskap och resurser att själva digitalisera sina verksamheter, inte minst eftersom förutsättningarna från offentlig sektor är så oklara. "

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se