2020

Så säger forskningen om turordningsregler

2020-10-15 Svenska Dagbladet

Carl-Magnus Bjuggren och Martin Olsson, IFN, refereras till i Svenska Dagbladet när de skriver om vad forskningen säger om turordningsregler:

"I Sverige har Martin Olsson (2009), forskare vid Institutet för näringslivsforskning (IFN), undersökt effekten av undantagsregeln på sjukfrånvaron. Slutsatsen var att sjukfrånvaron, och framförallt då korttidsfrånvaron, minskade bland företag som kunde tillämpa undantagen, vilket i sin tur ökade företagens produktivitet.

Resultatet för sambandet mellan försvagat anställningsskydd och ökad produktivitet är också i linje med vad Carl Magnus Bjuggren (2018), forskare vid IFN, finner när han använder ett mer direkt mått på produktivitet."

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se